QR CodeQR Code

27 il İmam Xomeyninin vəfatından sonra islami inqilab davam edir zühura kimi

Imam Xomeyninin yolu davam edilir

4 Jun 2016 00:53Story Code: 543121

News Link :
https://www.islamtimes.org/az/gallery/543121/1/imam-xomeyninin-yolu-davam-edilir

Islam Times
  https://www.islamtimes.org