QR CodeQR Code

Qərbpərəstlər sona çatdılar

Rəisi gəldi Ruhani getdi

4 Aug 2021 07:59Story Code: 946704

News Link :
https://www.islamtimes.org/az/gallery/946704/1/rəisi-gəldi-ruhani-getdi

Islam Times
  https://www.islamtimes.org