QR CodeQR Code

Alimlər yolu - Nəcəfdən Kərbəlayə

"Təriqul-üləma" yolunda Ərbəin yürüşü

Tasnimnews , 28 Sep 2021 14:42Story Code: 956150

News Link :
https://www.islamtimes.org/az/gallery/956150/1/təriqul-üləma-yolunda-ərbəin-yürüşü

Islam Times
  https://www.islamtimes.org