0
Saturday 2 October 2010 - 20:13
Quldur İsrail TV kanalı:

Həmassız barış qeyri-mümkün

Story Code : 38990
Həmassız barış qeyri-mümkün
Həmassız barış qeyri-mümkün
İslamtimes - Quldur İsraildə nəşr olunan Məariv qəzeti, Tel aviv liderlərı Fəth hərəkətinin təkrar Qəzzə zolaqina müsəllət olmasını ümid etdiyini, bu çərçivədə Netaniyahu və kabinetinin bu mövzuda razı salınmağa çalışıldığını yazdı.

Ancaq quldur İsrail casusluq təşkilatları, vəziyyətin tam tərs istiqamətdə inkişaf etdiyini, əsas Həmas hərəkətinin Qərb Hüduda müsəllət olmağa başladığını ifadə edir.

Bu vaxt quldur İsraildə nəşr edən TV 10 kanalı, barişma müzakirələri üzərinə edilən nəzərdə tutuların utanc verici olduğunu, Həmassız barışın əsla olmayacağını vurğuladı.
Translator :
Related Stories
Comment