QR CodeQR Code

Ərbəin yürüşü

Aşiqlər kərbəlayə yetişdilər (Azəricə oxşama)

Farsnews , 13 Dec 2014 12:00

İslamtimes - Abi fürati vermişəm sənə İçmədin Kövsəri vermişəm sənə ....Story Code: 425342

News Link :
https://www.islamtimes.org/az/video/425342/aşiqlər-kərbəlayə-yetişdilər-azəricə-oxşama

Islam Times
  https://www.islamtimes.org