QR CodeQR Code

Hacı Orxan Məmmədov

Sionistlərin AZƏRBAYCANA " SAĞMAL İNƏK " BAXIŞI. NƏ CÜR?

2 Mar 2019 09:13Story Code: 780849

News Link :
https://www.islamtimes.org/az/video/780849/sionistlərin-azərbaycana-sağmal-inək-baxişi-nə-cür

Islam Times
  https://www.islamtimes.org