QR CodeQR Code

Ərdoğan ordusu Suriyada belə qarşılandı

20 Feb 2020 17:08Story Code: 845709

News Link :
https://www.islamtimes.org/az/video/845709/ərdoğan-ordusu-suriyada-belə-qarşılandı

Islam Times
  https://www.islamtimes.org