QR CodeQR Code

Təhlilçi Orxan Məmmədov

İdlib və Osmanlı ordusu - 2

5 Mar 2020 00:48Story Code: 848460

News Link :
https://www.islamtimes.org/az/video/848460/idlib-və-osmanlı-ordusu-2

Islam Times
  https://www.islamtimes.org