QR CodeQR Code

Qatil sionistlər

6 Jan 2021 17:38

Islamtimes - Yaxşı baxın bu kadrlara. Vaxt gələcək bu yəhudilər öz payını alacaq və o zaman sizlər satılmış medianın qurbanına çevrilməyəsiniz.Story Code: 908549

News Link :
https://www.islamtimes.org/az/video/908549/qatil-sionistlər

Islam Times
  https://www.islamtimes.org