اروپا
 
۴ مهر ۱۴۰۰
سوال چالشی کشیش مسیحی موصل از مکرون: زمان حمله داعش کجا بودید؟
تاریخ انتشار : ۹ شهريور ۱۴۰۰
افغانستان، عراق، لیبی و داعش: مداخله غرب مجموعه‌ای از ناکامی است
تاریخ انتشار : ۳ شهريور ۱۴۰۰
افزایش زندان‌های زنان
تاریخ انتشار : ۱ شهريور ۱۴۰۰
تاریخ انتشار : ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
دلایل سیاسی داخلی آمریکا در خروج نیروها از افغانستان نقش داشت
تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱۴۰۰
نگاهی به مرگبارترین تیراندازی‌های جمعی در انگلیس
تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱۴۰۰
هیچ کشوری به صورت یکجانبه طالبان را به رسمیت نشناسد
تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱۴۰۰
تقدير جانسون از دستاوردهاي 20 سال اشغالگري در افغانستان
تاریخ انتشار : ۲۳ مرداد ۱۴۰۰
تکلیف انگلیس معلوم است آیا سفیر روسیه نفوذی غرب است؟!
تاریخ انتشار : ۲۳ مرداد ۱۴۰۰