آفریقا
 
رژیم صهیونیستی در پس شعله ور شدن جنگ آب در قاره ی سیاه
تاریخ انتشار : ۳ آبان ۱۳۹۸
پرواز قدرت روس‌ها بر فراز آفریقا با توپولف
تاریخ انتشار : ۲ آبان ۱۳۹۸
مصر در حال فروش آب نیل به رژیم صهیونیستی است
تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۸
پیروزی «قیس سعید» در انتخابات؛«انقلابی جدید» در تونس اتفاق افتاد؟
تاریخ انتشار : ۲۳ مهر ۱۳۹۸
«قیس سعید» پیروز انتخابات ریاست جمهوری تونس کیست؟
تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱۳۹۸
دیدگاه‌های «نبیل القروی و قیس سعیّد»؛ داغ شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری تونس با آزادی القروی
تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱۳۹۸
اعتراضات مصر؛ زمینه و پیامدها
تاریخ انتشار : ۱۸ مهر ۱۳۹۸
کشیش مصری: السیسی از آسمان فرستاده شده تظاهرکنندگان علیه او، جهنمی هستند!
تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱۳۹۸
افزایش بازداشتی ‌های مصر به بیش از سه هزار نفر
تاریخ انتشار : ۱۳ مهر ۱۳۹۸