کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

چرایی عدم سازش و ادامه ستیز با آمریکا

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه های علمیه , 3 اسفند 1398 11:18

اسلام تایمز: استقلال طلبی و حرکت در مسير توسعه و پيشرفت کشور و رهايی از وابستگی در عرصه های مختلف به ساير کشورها از جمله قدرتهای بزرگ نيز از جمله دلايل دشمنی قدرتهای بزرگ با نظام جمهوری اسلامی ايران است.


مبارزه دامنه دار ملت ایران با نظام سلطه غرب به رهبری آمریکا، در واقع عکس العملی است نسبت به دشمنی هایی که این کشورها با ملت ایران داشته و ظلم و جنایت هایی که در حق آن روا داشته اند، برای همين به نظر می رسد اگر علت دشمنی آمریکایی ها با ملت ایران مشخص شود لزوم مبارزه با آن نیز خود به خود روشن می شود، در همین راستا يادآور می شويم که انقلاب اسلامي ايران با تكيه بر اسلام با ارائه الگويي عيني و عملي از يك نظام سياسي و اجتماعي مبتني بر ارزش‌هاي الهي و انساني از يك سو معادلات سياسي استكبار را در ادامة سياست سلطه و تقسيم استعماري جهان بهم زد و با ساختار فرهنگي ديني خود فرهنگ استعماري غرب را زير سؤال برد و از سوي ديگر روند انقلاب اسلامي با آگاهي‌هاي عميقي كه ميان ملت‌هاي مسلمان جهان به ويژه در كشورهاي اسلامي به وجود آورد، زمينة تحولات سياسي ريشه‌دار و بينش‌ها و گرايش‌هاي سياسي چشمگيري را فراهم آورد به همين جهت نظام استكباري غرب به نابودي انقلاب اسلامي ايران همت گماشته است، چرا كه انقلاب اسلامي تهديد بزرگي در برابر منافع كشورهاي استعماري خصوصاً آمريكاست، از این رو در بررسی مهمترين دلايل و عوامل دشمنی آمریکا با نظام جمهوری اسلامی و استمرار و دست برنداشتن از اين دشمنی وعناد، می توان به اين موارد به طور گذرا اشاره نمود:

1. اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی :
 يکی از مهمترين عوامل دشمنی استکبار جهانی و در رأس آنها آمريکا با نظام جمهوری اسلامی,بلکه ريشه اصلی تمامی دشمنی ها , اسلامی بودن انقلاب و شکل گيری انقلاب بر پايه اسلام ناب است . ؛ انقلاب اسلامی که بر پايه فرهنگ غنی اسلام شکل گرفت , فرهنگ غرب و مبانی آن را به چالش کشيده و زير سوال برد . ريچارد نيکسون رئيس جمهور اسبق آمريکا می گويد : «جهان اسلام در قرن بيست و يکم يکی از مهمترين ميدانهای زور آزمايی سياست خارجی آمريکاست.»[1]  هانتينگتون نظريه پرداز مشهور آمريکايی می گويد : «تقابل اصلی آينده جوامع بشری برخورد فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی است . »[2]   

مقام معظم رهبری در اين باره فرمودند : «امروز دشمنی اردوگاه استکبار با ايران اسلامی به خاطر اسلام است . آن ها با اسلام دشمن هستند که بر جمهوری اسلامی ايران فشار وارد می کنند و الله که آمريکا از ملت ايران از هيچ چيز شان به قدر مسلمان بودن و پايبند به اسلام ناب محمدی بودن ناراحت نيست او می خواهد شما از اين پايبندی دست برداريد .»[3]

2. زیر سؤال بردن نظام استکباری:
موجوديت نظام جمهوری اسلامی و حرکت با صلابت و مقتدرانه آن , بنیان نظام استکباری را به خطر انداخته است و همین مسأله از دلایل دشمنی استکبار جهانی و آمریکا با انقلاب اسلامی است . ریچارد مورفی , معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا در گزارشی خطاب به نمایندگان کنگره آمریکا گفت :« اولویت  های آمریکا مبتنی بر حفظ جریان جریان آزاد نفت از خلیج فارس, مهار کردن نفوذ روسیه و جلوگیری از رادیکالیسم اسلامی است . پدیده انقلاب اسلامی ایران دیگر تنها یک مسأله استراتژیک متعارف نیست , مسأله امواجی است که این انقلاب پدید آورده و بنیادهای تمدن معاصر کاپیتالیستی و سوسیالیستی غرب را به لزره انداخته است .»[4]

مقام معظم رهبری فرمودند:« موضع انقلاب اسلامی موضع هجومی است , هجوم عليه سيستم ظالمانه و ستمگرانه ای که امروز بر دنيای سياست در سراسر عالم و بر زندگی واقعی مردم حاکم است , يعنی هجوم بر نظام سلطه... انقلاب اسلامی , فرياد و نهيبی است عليه چنين نظام های ظالمانه ای در دنيا . علت اين هم که نظام اسلامی و انقلاب اسلامی در چشم ها و کام های ملت ها شيرين بوده و همچنان هست , همين است . اين هم که می بينيد در دنيا سياست های گوناگون با شيوه های مختلف مرتب روی جمهوری اسلامی فشار می آورند تا در قضايای گوناگون مثلاً در قضيه فلسطين موضع نگيرد، بعضی ساده لوح ها خيال می کنند که مشکل فقط اين است که جمهوری اسلامی در فلان قضيه موضع تندی دارد، لذا می گويند شما موضع تند نگيريد، در صورتی که مسأله اين نيست مسأله اين است که مواضع اصولی جمهوری اسلامی، اصل سياست های سلطه را در دنيا تهديد و ملت ها را اميدوار می کند .»[5]

3. انقلاب اسلامی؛ کانون بیداری و الگوی سایر ملت ها :
تاثير گذاری و نفوذ انقلاب اسلامی در نهضت های آزاديبخش در سراسر جهان و تبديل شدن انقلاب اسلامی به عنوان کانون بیداری ملت ها و الگويی برای مبارزه و مقابله با قدرتهای بزرگ و دميدن روحيه استکبار ستيزی در ميان آنان که امروز نمونه های آن را در کشورهای عربی اسلامی شاهد هستیم , از دلایل عمده دشمنی آمریکا با نظام جمهوری اسلامی است . مقام معظم رهبری فرمودند:« این‏که ملاحظه می‏کنید بعد از پیروزی انقلاب تاکنون آمریکایی ها از دشمنی با ملت و کشور و نظام جمهوری اسلامی هرگز دست نکشیده‏اند و یک لحظه از دشمنی باز نایستاده‏اند علّت همین است این‏جا پایگاه سیاسی و اقتصادی امن و امان آمریکاییها بود، اما فکر اسلامی و ایمان اسلامی این ملت را بیدار کرد و آنها توانستند به برکت اسلام , دست این سلطه‏طلبِ زیاده خواهِ زورگوی چپاولگر را کوتاه کنند، در حقیقت اسلام در کشور ما بزرگترین ضربه را به استکبار آمریکایی زده است بنابراین آنها هم بزرگترین کینه را دارند و بی‏مهار اقداماتی می‏کنند.»[6]

4. استقلال طلبی جمهوری اسلامی  و حرکت در مسیر پیشرفت :
استقلال طلبی و حرکت در مسير توسعه و پيشرفت کشور و رهايی از وابستگی در عرصه های مختلف به ساير کشورها از جمله قدرتهای بزرگ نيز از جمله دلايل دشمنی قدرتهای بزرگ با نظام جمهوری اسلامی ايران است . مارتين ايندايک معاون خاور ميانه ای وقت وزارت خارجه آمريکا با اشاره به ناهمخوانی سياست های جمهوری اسلامی با ايالت متحده , گستاخانه تأکيد می کند که مجازات و تنبيه انقلاب اسلامی درس عبرتی برای کشورهايی خواهد بود که در مسير استقلال و رهايی از رهبری آمريکا گام بر می دارند،[7]  نوام چامسکی نظريه پرداز مشهور آمريکايی نيز براين باور است که : «جمهوری اسلامی ايران از نظر آمريکا غير قابل پذيرش است چون از استقلال خود چشم پوشی نمی کند . »[8] مقام معظم رهبری در اين باره فرمودند : «دشمنی نظام مستکبر آمريکايی و هر مستکبر در دنيا با نظام اسلامی , به خاطر پرچم برافراشته عدالت است , به خاطر اين است که می بيند با نام اسلام و با تعاليم والای اسلام کشوری دارد به سمت رشد و توسعه و پيشرفت علمی و عملی حرکت می کند می داند که اين، جلوی نفوذ آنها را خواهد گرفت، آنها با هر کشوری که خارج از قلمرو قدرت آنها به توسعه، به سمت رقابت با آنها حرکت کند، مخالفند . آنها در مناطق مختلف عالم – که از لحاظ منابع حياتی و منابع اقتصادی و زير زمينی، ثروتمند و غنی است – منافع خودشان را دنبال می کنند و در پی اين هستند که ظالمانه و مستکبرانه بر اين کشورها پنجه بيفکنند وبا قدرت زور و زر و تزوير خودشان بتوانند اين منابع را در اختيار بگيرند، دشمنی آمريکا و استکبار با ايران اسلامی به خاطر اين حرکت قدرتمندانه مردمی است چون ايمان مردم، علاقه مردم به استقلال و اطمينان به نفس مردم، به ضرر آنهاست، آنها می خواهند کشور ما را هميشه وابسته نگه دارند، آنها می خواهند از لحاظ فرهنگی، اقتصادی و سياسی کشورهای اين منطقه را وابسته به خودشان نگه دارند، وقتی کشوری مستقل است، وقتی اطمينان به نفس دارد و با اعتماد به خود، در راهی که او را به سمت اهداف والا می رساند، حرکت می کند ، طبعاً اينها ناراضی می شوند، نارضايتی دشمنان جهانی ما به اين خاطر است، آنها وقتی راضی می شوند که ملت ايران اختيار دين و دنيا و فرهنگ و اقتصاد خود را يکسره به آنها بسپارد، ملت ايران امروز بيدار شده است و زير بار چنين زور گويی ها و قلدری هايي نمی رود. »[9]

مقام معظم رهبری فرمودند: « آمريکايی ها می دانند که اگر ايران اسلامی و ملت ايران بر قله رفيع اين فناوری بايستد سخن حق او که دعوت به استقلال و عزت و سرافرازی است در افکار عمومی جهان به ويژه مسلمانان، نفوذ بيشتری خواهد يافت و دشمنان ملت از همين مسأله ناراحت و نگرانند»،[10]  همچنین فرمودند:« اين موضوع نشأت گرفته از ايستادگي و ثبات ملت ايران و نشانه هاي خوب پيشرفت در ايران اسلامي است. صورت عزت ملت، سربلندي سياسي نظام اسلامي، پيشرفتها و نوآوريها در عرصه هاي مختلف علمي و اقتصادي و كوتاه نيامدن در مقابل قدرتهاي زورگو، تداوم پيدا كرده و اكنون به الگويي براي ملتهاي منطقه تبديل شده است.»[11]

به هر حال ریشه اصلی دشمنی و خصومت آمریکا با نظام جمهوری اسلامی را باید در ماهیت استکباری و ظالمانه این کشور و ماهیت اسلامی , حق طلبانه و ظلم ستیزانه نظام جمهوری اسلامی جستجو نمود، چنانکه مقام معظم رهبری می فرمایند: سی سال دولت آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی و علیه ملت ایران توطئه کرده، ضربه زده، تدابیر گوناگون اندیشیده؛ هر کار توانسته کرده. اگر شما فکر کنید یک کاری بود که آمریکائی‌ها می‌توانستند بکنند و نکردند، بدانید که چنین چیزی نیست؛ هر کار ممکن بوده، کرده‌اند...گاهی هم حرفهای به‌ظاهر آشتی‌جویانه‌ای در این مدت زدند؛ اما هر وقت که لبخندی به روی مسئولین جمهوری اسلامی زدند، وقتی دقت کردیم، دیدیم خنجری در پشت سرشان مخفی کرده‌اند؛ از تهدید دست برنداشته‌اند؛ نیتشان عوض نشده است. خنده تاکتیکی، لبخند و روی خوش تاکتیکی، فقط بچه‌ها و کودکان را فریب می‌دهد. یک ملت بزرگ با این تجربه، و مسئولین برگزیده یک چنین ملتی، اگر فریب بخورند، خیلی باید ساده‌لوح باشند؛ یا باید ساده‌لوح باشند، یا باید غرق در هوی و هوس باشند؛ دنبال زندگی راحت و خوش و همراه با عافیت باشند؛ بخواهند با دشمن بسازند.[12]

مقام معظم رهبری فرمودند: « آمريکايی ها می دانند که اگر ايران اسلامی و ملت ايران بر قله رفيع اين فناوری بايستد سخن حق او که دعوت به استقلال و عزت و سرافرازی است در افکار عمومی جهان به ويژه مسلمانان , نفوذ بيشتری خواهد يافت و دشمنان ملت از همين مسأله ناراحت و نگرانند . »[13]  همچنین فرمودند:« اين موضوع نشأت گرفته از ايستادگي و ثبات ملت ايران و نشانه هاي خوب پيشرفت در ايران اسلامي است. صورت عزت ملت، سربلندي سياسي نظام اسلامي، پيشرفتها و نوآوريها در عرصه هاي مختلف علمي و اقتصادي، و كوتاه نيامدن در مقابل قدرتهاي زورگو، تداوم پيدا كرده و اكنون به الگويي براي ملتهاي منطقه تبديل شده است.»[14]

بنابراین آگاهی نسبت به ذات استکباری رژیم ایالات متحده این حقیقت را به ذهن متبادر می‌کند که آنان نفس وجود نظام اسلامی ایران را در تضاد با منافع خود قلمداد می‌کنند در این راستا مقام معظم رهبری می‌فرمایند: ]می گويند[ چرا جلب دشمنی آمریکا را می‌کنید؟ مثلاً فرض کنید حالا رئیس جمهور تعبیر تندی می‌کند، ناگهان آقایانِ به اصطلاح عقلا می گویند این تعبیر تند بود؛ این دشمنی آمریکائی‌ها را جلب می‌کند. نه آقا! دشمنی آمریکائی‌ها تابع این الفاظ و تعبیرات نیست. دشمنی، دشمنیِ اصولی است. این دشمنی در زمانهای مختلف بوده. از اول انقلاب تا حالا دشمنی بوده..."[15] و نیز ایشان در جای دیگری می‌فرماید: ما نمی‌خواهیم برای خودمان دردسر بیخودی درست کنیم؛ بعضی‌ها نگویند شما مدام آمریکا را وادار می‌کنید و تحریک می‌کنید؛ نه، آمریکا تحریک نمی‌خواهد، آمریکا دشمن است. آمریکا یک روز صاحب ایران بوده است، انقلاب آمده این [کشور] را از دستش بیرون آورده است؛ از پا نمی‌خواهد بنشیند تا وقتی‌که دوباره خودش را مسلّط بکند، آمریکا این است.[16]

همين دشمنی ها و رويکرد سلطه گرانه آمريکائی ها علت عدم سازش ملّت بیدار ما با آنهاست، چرا که تا اين خوی ستيزه جويانه و استکباری در رفتار سردمداران آمريکایی وجود دارد تعامل و سازش با آنان معنا ندارد، همانگونه امام خمينی(ره) در اين باره گوشزد نمودند: به يقين آنان مرزی جز عدول از همه هويت ها و ارزش های معنوی و الهی مان نمی شناسند به گفته قرآن کريم هرگز دست از مقاتله و ستيز با شما بر نمی دارند مگر اين که شما را از دين تان برگردانند ...آری اگر ملت ايران از همه اصول و موازين اسلامی و انقلابی خود عدول کند و خانه عزت و اعتبار پيامبر و ائمه معصومين عليهم السلام را با دستهای خود ويران نمايد، آن وقت ممکن است جهانخواران او را به عنوان يک ملت ضعيف و فقير و بی فرهنگ به رسميت بشناسند ولی در همان حدی که آنها آقا باشند ما نوکر، آنها ابر قدرت باشند ما ضعيف، آنها ولی و قيم باشند، ما جيره خوار و حافظ منافع آنها، نه يک ايران با هويت ايران اسلامی .[17]


پی‌نوشت‌ها:
[1]. نيکسون , ريچارد , فرصت را از دست ندهيد , ترجمه , حسين وفسی نژاد , تهران : ص 256
[2]. نفوذ و استحاله , پیشین , ص 47
[3]. روزنامه جمهوری اسلامی , 13/2/69
[4].  واعظی , حسن , ایران و آمریکا , پیشین , ص 314, فارین پالیسی به نقل از خطر توطئه , ص 95
[5]. پايگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری , بيانات معظم له در ديدار با دانشجويان و دانش آموزان طرح ولايت ,17/5/81
[6]. پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تهران 1/9/1381
[7]. روزنامه کيهان،  26/1/78
[8]. روزنامه رسالت، 27/2/80
[9]. پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری , بيانات مقام معظم رهبری در اجتماع مردم رفسنجان , 18/2/84
[10]. همان , بيانات مقام معظم رهبری در جمع دست اندر کاران جهاد دانشگاهی , 1/4/83
[11]. همان , بيانات مقام معظم رهبري ديدار جمعي از فرماندهان و مسئولان نظامي و انتظامي در تاريخ 14/1/1390
[12]. همان، بیانات‌ مقام معظم رهبري در دیدار دانش‌آموزان در آستانه سیزده آبان، 12/8/1388
[13]. همان، بيانات مقام معظم رهبری در جمع دست اندر کاران جهاد دانشگاهی , 1/4/83
[14]. همان، بيانات مقام معظم رهبري ديدار جمعي از فرماندهان و مسئولان نظامي و انتظامي در تاريخ 14/1/1390
[15]. بیانات مقام معظم رهبري در دیدار دانشجویان دانشگاه‌های استان یزد  13/10/1386
[16].  بیانات مقام معظم رهبري در دیدار مردم آذربایجان شرقی‌ 28/11/1394
[17].  امام خمينی ، صحيفه نور , ج 20 , ص


کد مطلب: 846067

آدرس مطلب :
https://www.islamtimes.org/fa/article/846067/چرایی-عدم-سازش-ادامه-ستیز-آمریکا

اسلام تايمز
  https://www.islamtimes.org