کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

بررسی عوامل موثر بر سیاست خارجی عربستان در قبال پرونده فلسطین در دروه محمد بن سلمان

25 شهريور 1400 07:40

اسلام تایمز: مسئله فلسطین یکی از موضوعات چالش برانگیز در سیاست خارجی عربستان سعودی می باشد که در دهه اخیر بالاخص در دوره محمد بن سلمان مورد تغییرات عمده ای واقع گردیده است. به طور کلی رفتار سیاست خارجی هر بازیگری با توجه به نقش عوامل گوناگون شکل می گیرد و بدلیل اینکه همواره رویکرد عربستان سعودی به عنوان بازیگر موثر در جهان اسلام، در چگونگی روند این پرونده...


چکیده:
مسئله فلسطین یکی از موضوعات چالش برانگیز در سیاست خارجی عربستان سعودی می باشد که در دهه اخیر بالاخص در دوره محمد بن سلمان مورد تغییرات عمده ای واقع گردیده است. به طور کلی رفتار سیاست خارجی هر بازیگری با توجه به نقش عوامل گوناگون شکل می گیرد و بدلیل اینکه همواره رویکرد عربستان سعودی به عنوان بازیگر موثر در جهان اسلام، در چگونگی روند این پرونده موثر بوده است؛ لازم می آید به منظور تحلیل و مدیریت مناسب این تغییر رویکرد، عوامل و فاکتورهای موثر شناسایی و احصاء گردد. (مسیله) پژوهش حاضر با بهره گیری از مدل پیش تیوری جیمز روزنا و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به دنبال شناسایی عوامل تاثیرگذار در سیاست خارجی عربستان سعودی به طور مشخص پس از روی کار آمدن محمد بن سلمان می باشد. (روش) با قبول اینکه دو متغیر فرد و نظام بین-الملل بیشترین اثرگذاری را در این دوره دارا می باشد (فرضیه)، نتایج احصاء شده از این پژوهش بیان گر آن است که؛ از یک سو تحولات محیط داخلی عربستان به ویژه نقش رهبر جدید و ویژگی های شخصیتی وی و از سوی دیگر عوامل خارجی همچون همکاری های استراتژیک با ایالات متحده، تنش های منطقه ای از جمله رقابت با جمهوری اسلامی ایران، ناکامی در بحران یمن و ایجاد موازنه قوا به عنوان موثرترین عوامل تغییر رفتار سیاست خارجی عربستان در قبال پرونده فلسطین مشخص شده اند.


برای دریافت متن کامل مقاله کلیک کنید

 
نویسنده:
محمدجواد نجفی* ، علیرضا صفایی مهر
 


کد مطلب: 954089

آدرس مطلب :
https://www.islamtimes.org/fa/article/954089/بررسی-عوامل-موثر-سیاست-خارجی-عربستان-قبال-پرونده-فلسطین-دروه-محمد-بن-سلمان

اسلام تايمز
  https://www.islamtimes.org