غرب آسیا
 
روابط هند و افغانستان در دوران طالبان/آیا «مودی» عقب نشینی می کند
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۴۰۰
افغانستان فقط با تشکیل دولت فراگیر باثبات و توسعه یافته می شود
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۴۰۰
آیا سپاه قدس در افغانستان موفق بوده؟!
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۴۰۰
کمپ پناهندگان در کابل / افغانستان
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۴۰۰
افغانستان؛ سرگردان در سه راهی بسیار سخت
تاریخ انتشار : ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
آتش کُنش قدرت های بزرگ و کشورهای همسایه
تاریخ انتشار : ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
اسرار نظامی آمریکا در افغانستان باقی مانده است
تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۴۰۰
جدیدترین جنایت آمریکا در کابل
تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۴۰۰