بحرين
 
۳۰ مهر ۱۳۹۹
استفاده ی ابزاری «ترامپ» از بحرین کوچکترین کشور عربی حوزه ی خلیج فارس به عنوان برگ برنده ی انتخاباتی!
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۳۹۹
آل خلیفه در سراب روزگار پس از عادی‌سازی
تاریخ انتشار : ۲۳ شهريور ۱۳۹۹
نگرانی اندیشکده آمریکایی از وضعیت بحرین پس از توافق با صهیونیست‌ها
تاریخ انتشار : ۲۳ شهريور ۱۳۹۹
قضاوت تاریخ درباره آل خلیفه!
تاریخ انتشار : ۲۳ شهريور ۱۳۹۹
توافق سازش خیانت بزرگ آل خلیفه است
تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱۳۹۹
قطار عادی‌سازی در ایستگاه بحرین/مأموریت پادوهای«پدر خوانده»؟!
تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱۳۹۹
بحرین دومین خائن به آرمان فلسطین
تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱۳۹۹
11 سپتامبر بحرین..... شب خیانت به فلسطین!
تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱۳۹۹
هدیه ی انتخاباتی آل خلیفه به ترامپ
تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱۳۹۹