۰
پنجشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۰۱:۰۴
’’سید منور حسن‘‘؛

ایران و چین موانع اصلی در اھداف شوم آمریکا و اسرائیل اند

ایران و چین موانع اصلی در اھداف شوم آمریکا و اسرائیل اند
به گزارش خبرنگار اسلام تایمز ؛ ’’سید منور حسن‘‘ روز چھارشنبه طی سخنانی در اجتماع زنان مسلمان در شھر لاھور ھمچنین گفت ، آمریکا بطور علنی از رژیم صهیونیستی طرفداری می کند و خواھان اجرای نظم نوین جھانی خود در جھان بویژہ در منطقه بودہ اما این طرح تا کنون بدلیل ایران و چین ناموفق ماندہ است.

سیاست آمریکا در قبال پاکستان منافقانه است و قطعنامه پیشنھادی اخیر در کنگرہ آمریکا در حمایت از استقلال بلوچستان پاکستان آنرا اثبات می دھد.

رھبر جماعت اسلامی پاکستان تاکید کرد،  اگر پاکستان بلوچستان را از دست دھد ، نتایج آن سراسر منطقه را مورد تاثیر قرار خواھد داد.

وی با توجه به اینکه آمریکا ، ھند و رژیم صهیونیستی می خواھند پاکستان را ضعیف کنند ، از اسلام آباد خواست ، برای حل مشکلات بلوچھا بدون تاخیر اقدام کند.

’’سید منور حسن‘‘ دربارہ آمریکا ھمچنین گفت ، از یک سو آمریکا مدعی است ، به تمامیت ارضی و استقلال و آزادی پاکستان احترام می گزارد ، از سوی دیگر در امور پاکستان مداخله می کند.

وی ضمن محکوم کردن برخورد آمریکایی ھا از دولت پاکستان خواست ، از ائتلاف با آمریکا در مبارزہ به اصطلاح با تروریسم خارج شود.
 
کد مطلب : ۱۴۰۰۹۸
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منتخب
پیشنهاد ما