Islam Times 15 Apr 2013 082013000000Mon, 15 Apr 2013 08:23:46 -0400 8:23 https://www.islamtimes.org/az/news/254264/ilqar-ibrahimoğlu-avropa-komissiyasının-dəvətilə-brüsselə-yola-düşür -------------------------------------------------- Title : İlqar İbrahimoğlu Avropa Komissiyasının dəvətilə Brüsselə yola düşür -------------------------------------------------- IslamTimes - DEVAMM sədri, insan haqları müdafiəçisi Hacı ilqar İbrahimoğlu Avropa İttifaqının insan haqları və demokratiya qurumu olan EIDHR-ın dəvəti ilə Brüsselə yola düşür. Text : Brsseldə Avropa Komissiyasının və EIDHR-ın təşkil etdiyi bu konfransın əsas mvzusu - insan haqları, o cmlədən, dini etiqad azadlığı, demokratik proseslərin tədqiqatlarının mzakirəsi ilə bağlı olacaq. Konfransın plenar iclaslarında masir dnyada insan haqları və demokratiya mstəvisində tendensiyalar təhlil ediləcək, qarşılıqlı əməkdaşlığın mhkəmləndirilməsi yolları mzakirə ediləcək, dini etiqad və vicdan azadlıqlarının mdafiəsi ilə bağlı problemlər araşdırılacaq, bu məsələlər ətrafında qabaqcıl təcrbə zrə rəy mbadiləsi aparılacaqdır. İnsan haqlarının mdafiəsi mstəvisində hansı sul və vasitələrin daha effektiv olması, işlək mexanizmlərin qiymətləndirilməsinin obyektiv meyarları da panellərdə təhlil ediləcəkdir. Konfransın panellərinin birində Bəhreyndə insan haqlarının pozulması da mzakirə ediləcəkdir. Bundan əlavə, sz azadlığı, jurnalist fəaliyyətinin azadlığının təmin olunması, insan haqlarının təmini zrə instrumentarilərin qiymətləndirilməsi zrə də mzakirələr aparılacaqdır.