اسلام تايمز 25 خرداد 1400 ساعت 8:56 https://www.islamtimes.org/fa/news/936682/نبرد-سیف-القدس-ضربه-ی-کشنده-عادی-سازی-روابط -------------------------------------------------- «خالد البطش» یکی از فرماندهان جنبش جهاد اسلامی فلسطین در گفتگو با «اسلام تایمز»: عنوان : نبرد «سیف القدس» ضربه ی کشنده ای به عادی سازی روابط بود -------------------------------------------------- اسلام تایمز: «خالد البطش» یکی از فرماندهان جنبش جهاد اسلامی فلسطین با تاکید بر اینکه مردم کشورهایی که دولت هایشان دست به عادی سازی روابط زده اند، از مسئله ی فلسطین و آزادی قدس شریف حمایت و جانبداری می کنند، گفت: نبرد «سیف القدس» ضربه ی کشنده ای به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بود. متن : به گزارش اسلام تایمز، دستاوردهای پیروزی غزه و نبرد «سیف القدس» همچنان ادامه دارد و از جمله ی آن مقاومت مستحکم تر ملت فلسطین در برابر اشغالگری و خوی وحشیانه ی صهیونیستها و همپیمانان عرب آنان است، این نبرد نه تنها هیبت دستگاههای امنیتی صهیونیستی و ارتش این رژیم را از بین برد بلکه به سران عرب خائن به مسئله ی فلسطین فهماند صهیونیستها آن پشتیبانی نیستند که شما برای حفظ قدرتتان به دنبال آن هستید، و باید به نتیجه رسیدن طرح فریبکارانه ی عادی سازی روابط را با خود به گور ببرند چراکه پیروزی مقاومت در جنگ اخیر علیه غزه این موضوع را به اثبات رساند که این دسیسه ها دیگر برای مشروعیت بخشیدن به رژیم سراسر وحشیانه ی صهیونیستی کارایی ندارد. خبرنگار «اسلام تایمز» در این باره به گفتگو با «خالد البطش» یکی از فرماندهان جنبش جهاد اسلامی فلسطین پرداخت که درباره ی وضعیت توطئه ی عادی سازی روابط بعد از پیروزی غزه در نبرد «سیف القدس» گفت: عادی سازی از همان ابتدا ضربه ای بود که مسئله ی فلسطین را هدف قرار داده بود و از اهداف دیگر این دسیسه این است که مردم را از این موضوع به عنوان یک قضیه ی محوری و از اولویت های عرب ها و مسلمانان از فارس ها و عجمی ها دور کنند. وی افزود: همچنین عادی سازان می خواهند از این طریق به موجودیت رژیم صهیونیستی در منطقه مشروعیت بدهد و این رژیم را به عنون برادر ملت های عربی و مسلمانان قرار دهند. البته اهداف امنیتی، نظامی، اقتصادی و سیاسی را که این عادی سازان خواه  آمریکایی ها، یا عرب ها و یا صهیونیستها دنبال می کنند، هم به این موضوع ها اضافه می کنیم. «خالد البطش» تصریح کرد: نبرد «سیف القدس» به موضوع عادی سازی ضربه ای کاری وارد کرد، به شکلی که بی هیچ تردیدی ماموریتشان با مشکل مواجه شد اما برخی وقاحت را به حدی رساندند که برای (پیشبرد ) آن فعالیت می کنند و ممکن است طرفهایی را بیابیم که عادی سازی با رژیم صهیونیستی را از سر بگیرد.   این فرمانده ی جنبش جهاد اسلامی فلسطین خاطر نشان کرد: ما مطمئنیم که ملت های با عزت و نه آن دسته از منتفعان و سودبرندگان و کسانیکه با استعمار و رژیم ها مرتبط هستند، عادی سازی را نمی پذیرند بلکه از مسئله ی فلسطین و آزادی قدس جانبداری می کنند و این در حالی است که مردم کشورهایی که دولت هایشان دست به عادی سازی زده اند، حمایت و جانبداری شان را از مسئله ی فلسطین اعلام کردند و این موضوع طی نبرد اخیر از سوی مردم سودان، امارات، بحرین و عربستان به وضوح نمایان بود. «خالد البطش» در پایان تاکید کرد: این ملت ها برادرانمان هستند و از مسئله ی فلسطین دست برنمی دارند و  آن را هرگز رها نمی کنند.  خبرنگار: معصومه فروزان