Islam Times 17 May 2012 232012000000Thu, 17 May 2012 23:43:27 -0400 23:43 https://www.islamtimes.org/az/article/162916/tariximizin-qəbristanlığı -------------------------------------------------- Title : Tariximizin qəbristanlığı -------------------------------------------------- İslamtimes - Gəncə Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin birgə razılığı ilə, bir neçə saat ərzində “tariximizin qəbristanlığına” gömüldü. Text : islamtimes.org/az/ - Son dvrlər, Azərbaycanın ideoloji, mədəni və z qədim tarixi ilə seilən şəhərlərindən olan, Gəncə şəhərində abadlıq” işləri ərivəsində onlarla tarixi əhəmiyyətə malik olan binalar yerlə-yeksan edildi. Bir zamanlar Azərbaycanın tarix beşiyi” hesab edilən bu şəhər, indi dağıdılmış binaların qalıqları fonunda tariximizin qəbristanlığına bənzəyir. Acınacaqlı vəziyyət o yerə atıb ki, hətta Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən, bəziləri yerli, bəziləri lkə, habelə bir qismi dnya əhəmiyyətli tikili hesab edilərək, inventar nmrə verilən, adıəkilən Nazirliyin nomenal siyahısında və rəsmi internet səhifəsində gstərilən bu tarixi binalar belə dağıdıldı. Belə binalardan biri də , XVII əsrdə Cavad Xan tərəfindən inşa etdirilən, gəncəlilərin Cavad Xanın dəftərxanası” adı ilə tanıdıqları tarıxı tikilidir. Xatırladaq ki haqqında bəhs edilən bina, Gəncə slubuna uyğun olub, qırmızı kərpiclə tikilmiş, msəlman-şərq memarlıq ənənələrini zndə ehtiva etdirərək, şəhərə xsusi bir grkəm də verirdi. Tarıxı bına tamami ilə yararlı halda olub, dağıdılana kimi hətta muzey kimi fəaliyyət gstərirdi. Onu da, vurğulamaq yerinə dşər ki, Cavad Xanın dəftərxanası adlandırılan bu bina, yerləşdiyi ərazi baxımından da uyğun və hər bir yol və ya yol qovşaqlarına mane olmayacaq, bir gşədə yerləşirdi. Azərbaycanın şərəfli tarixini, Cavad Xan comərdliyini ən azı gənclərə və Gəncəyə təşrif buyuran yad elli qonaqlara qahramanlıq hissləri aşılayacaq bu tarixi tikili, Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin tapşırığı, Gəncə Regional Elmi Mərkəzinin və şəhər Tarix Mədəniyyət Qoruğunun, həminin Gəncə Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin birgə razılığı ilə, bir neə saat ərzində tariximizin qəbristanlığına” gmld. Rəsmi qurumlar cəmiyyətə də, bəyan etdilar ki, bu binada 19-cu əsrin sonraları, XX əsrin əvvəllərində Grcstanda yaşayıb-yaratmış, sonradan siyasi baxışlarına grə Gəncəyə srgn edilmiş A.Barataşvili bu binada 2 ay yaşamış, sonunda isə, yaradıcılığına grə edam edilmişdir. Bu cr əsaslandırılmamış sərsəm aıqlamaya cavab olaraq, nədənsə bu skntyə Ləbbeyk” deyən qurumların zlərinin belə yerləşdiyi binaların, 1950-ci illərdə II Dnya Mharibəsində əsir dşmş alman SS-lər tərəfindən inşa olunduğunu dilə gətirən olmadı... Cavad Xanin dəftərxanası olmuş bu tarixi bina həmdə, ona grə əhəmiyyətli idi ki, o, bir grc şovinistinin burda yaşamasına grə dağıdılmasına baxmayaraq, bu gn də, Grcstanın Dvlət Arxivində saxlanılan, Cavad Xanla Sisyanovun bir-birlərinə yazdıqları tarixi məktublar uzun illər bu binada yazılaraq saxlanılmışdı... Qeyrət mcəssəməmiz olan Cavad Xanın inşa etdirdiyi dəftərxana binası yerlə-yeksan etdirilsə də, Xanın məktubları tarixdə qalaraq, şərəflə yaşamaq hququ qazandı, bəs onun dəftərxanasının dağıdılmasına sərəncam verənlər necə ??? İSLAMTİMES