Islam Times 2 Feb 2020 202020000000Sun, 02 Feb 2020 20:27:39 -0500 20:27 https://www.islamtimes.org/az/news/842219/bütpərəstin-imam-zaman-ağadan-ə-f-xahişi -------------------------------------------------- Title : Bütpərəstin İmam Zaman ağadan (ə.f) xahişi -------------------------------------------------- İslamtimes - Hindistanda yaşayan Əhli-Beyt (ə) davamçılarından olan bir seyid nəql edir: “Bir gün insanlar arasında etibara malik olan bütpərəst bir kişi mənə dedi: “Məni qətl etməklə ittiham edirlər. Hər nə qədər səy göstərdimsə, günahsız olduğumu sübut edə bilmədim. Məni bazar ertəsi günü edam edəcəklər. Əlimi hər şeydən üzmüşəm. Siz mənə yardım edə bilərsinizmi?”. Text : Seyid deyir: z-zmə dşndm ki, axı bu insan btpərəstdir, ancaq İmam Zaman ağa (ə.f) hamının İmamıdır. Bu şəxs də insan olduğu n İmamın (ə.f) rəhmət bulağından bəhrələnə bilər. Ona grə də ona dedim: Cmə gnnn səhəri əyninə təmiz paltar geyin və msəlmanların qəbiristanlığına get. Orada səslə: Ya Əba Saleh Məhdi (ə.f)! . Bizim əqidəmizə grə, hər kim ətinliyə dşərsə, İmam (ə.f) ona yardım edər. Sən də Həzrətə (ə.f) təvəssl et ki, nicat tapasan . Btpərəst belə də edir və sonra seyidə deyir: Mən sənin dediklərini etdikdən sonra yanıma bir nəfər gəldi və buyurdu: ətinliyin nədədir? . Ona başıma gələnləri danışdım. Dedim: Məni Seyyid adlı bir nəfər sizə ynəltmişdir ki, sizə təvəssl edəm . Həmin şəxs mənə dedi: Sənin ətinliyin həll oldu. Nigaran olma! . Dedim: Mənim msəlman olmadığıma baxmayaraq, siz mənim ətinliyimi həll etdiniz. Bəs niyə sizə etiqad bəsləyən msəlmanların ətiliklərini belə asan həll etmirsiniz? . O, buyurdu: Əgər msəlmanlar sənin indiki halınla məndən yardım istəsələr, onların da ətinliyini həll edərəm . Həmin şəxs bazar ertəsi gn edam olunmaq qorxusu ilə məhkəməyə gedir və ona deyirlər ki, sən azadsan və gnahkar deyilsən. O, deyir: Mən hkmn necə dəyişməsini he başa dşmədim. Halbuki, tanınmış vəkillər məni mdafiə edirdilər, ancaq nəticəsiz qalırdı. İmama (ə.f) təvəssl etmək ətinliyimi həll etdi. Hakim fikrini dəyişdirdi və məni azad etdi . (Həvzəh)