اسلام تايمز 25 آبان 1398 ساعت 9:51 https://www.islamtimes.org/fa/article/827649/ژنینه-آنی-س-رئیس-جمهور-موقت-بولیوی-کیست -------------------------------------------------- بولیوی بعد از مورالس؛ عنوان : «ژنینه آنیِس» رئیس‌جمهور موقت بولیوی کیست؟ -------------------------------------------------- اسلام تایمز: پس از ۱۳ سال حضور مورالس در قدرت، سه هفته اعتراض هواداران نامزد منتقد خیابان‌های شهر را به صحنه آشوب تبدیل کرده بود تا یکی از دشمنان سرسخت مورالس بر کرسی او تکیه زند. متن : پرواز سناتور ۵۲ ساله بولیوی، ژنینه آنیِسدر فرودگاه بولیویا به زمین نشست در حالی که پرواز رئیس جمهور مستعفی آن کشور اوو مورالس با اعلام آمادگی مکزیک برای اعطای پناهندگی سیاسی به وی بولیوی را ترک کرد. پس از ۱۳ سال حضور مورالس در قدرت، سه هفته اعتراض هواداران نامزد منتقد خیابان های شهر را به صحنه آشوب تبدیل کرده بود و حالا با پذیرش آنیِسدر مجلس بولیوی به عنوان رئیس جمهور موقت، این هواداران مورالس بودند که در خیابان ها دست به اعتراض زدند. آنیِسدر حالی این سمت را بر عهده گرفت و به قول خودش باید هر چه زودتر وزیراش را معرفی کند که چهار مقام ارشد وی استعفا کرده و مجلس نیز به دلیل عدم حضور اکثریت یعنی حزب جنبش سوسیالیست و متحدان مورالس از حد نصاب برخوردار نبود. با این حال نه فقط دادگاه قانون اساسی و فرمانده جدید ارتش بولیوی بلکه بسیاری از دولت ها حتی روسیه که تحولاتِ پیش از استعفای مورالس را کودتای نظامی توصیف کرده بود، دولت جدید را به رسمیت شناختند. ژانینه آنیِسکیست؟ متولد ۱۳ آگوست ۱۹۶۷ میلادی تا چند روز پیش به عنوان یکی از سیاستمداران ضد مورالس و حقوقدان متعصب شناخته می شد و قبل از آن نیز یک مجری و کارگردان تلویزیونی. او اکنون در کشوری به ریاست جمهوری رسیده که خودش در نیمه دهه ۲۰۰۰ میلادی دست اندر کار نگارش قانون اساسی اش بوده و از سال ۲۰۱۰ نیز در سنا به کار قانونگذاری مشغول بوده است. ژنینهبا عضویت در کمیسیون تدوین قانون اساسی وارد سیاست شد و حالا دومین رئیس جمهوری است که به کاخ بولیویا وارد شد و سوگند خورد. شاید خوان گوایدو رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا بیش از هر کس دیگری منتظر این لحظه بود. او آنیه را به عنوان رئیس جمهور موقت بولیوی به رسمیت شناخت همان طور که چند وقت پیش آنیه او را به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا به رسمیت شناخته بود. در دوران مسئولیتش در سنا نامش کم و بیش به ضدیت با بومیانپیوند خورده بود. پروژه ای که مورالس برای توسعه منطقه بومی نشین ارائه کرده بود با مخالفت او روبرو شد. او در واقع بیش از هر چیز با خود مورالس مشکل داشت. وقتی مورالس برای بار چهارم نامزد ریاست جمهوری شد او هم از مخالفان سرسخت بود. حتی تأکید بیش از حدش بر کاتولیسیسم و اینکه انجیل بزرگی را برای سوگند با خود آورده بود نیز به همین ضدیت با مورالس ارتباط دارد. همین مخالفت ها موجب شده بود دولت نیز هر از چندی به او نیش و کنایه بزند. یک بار که یکی از خویشانش به جرم حمل چند صد کیلو مواد مخدر بازداشت شده بود، وزیر مورالس سخنرانی های مکرر آنیه علیه توزیع مواد در آمریکای جنوبی را یادآور شده بود. خانم سناتور البته پاسخ داده بود من مسئول همه خویشانم نیستم. وی یک بار شانس خود را به عنوان نامزد فرمانداری منطقه بنی امتحان کرد اما نتیجه نگرفت؛ مثل آدریانا سالواتیه را رئیس سنا که پیش از آنیه در اولویت برای جایگزینی مورالس بود اما استعفا داده بود. بدوقتی استعفا داد و حالا که نتیجه نگرفته می گوید چون سنا استعفایش را نپذیرفته، باید به کار برگردد. البته بعید است این مخالفت ها یا تظاهرات هواداران مورالس تغییری ایجاد کند. اگر اکثریت ارتش با تغییر سیاست در بولیوی همراه نبود، نه فرمانده اش استعفا می داد و نه پیش از استعفا به مورالس پیشنهاد استعفا می داد. اتفاقات پیشینسپری شده و حالا انتخاب های بعدی پیشِ روی بولیوی است. منابع https://www.euronews.com/2019/11/13/who-is-jeanine-anez-bolivia-s-interim-president https://en.wikipedia.org/wiki/Jeanine_%C3%81%C3%B1ez https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/442269/anez-militares-golpe-morales https://edition.cnn.com/2019/11/13/americas/bolivia-political-unrest-intl-hnk/index.html