Islam Times 2 Mar 2019 092019000000Sat, 02 Mar 2019 09:13:33 -0500 9:13 https://www.islamtimes.org/az/video/780849/sionistlərin-azərbaycana-sağmal-inək-baxişi-nə-cür -------------------------------------------------- Hacı Orxan Məmmədov Title : Sionistlərin AZƏRBAYCANA " SAĞMAL İNƏK " BAXIŞI. NƏ CÜR? -------------------------------------------------- Text :