Islam Times 10 Sep 2018 192018000000Mon, 10 Sep 2018 19:53:58 -0400 19:53 https://www.islamtimes.org/az/news/749251/gürcüstan-müsəlmanları-idarəsinin-şeyxindən-niqab-qadağası-təklifinə-reaksiya -------------------------------------------------- Title : Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin Şeyxindən niqab qadağası təklifinə REAKSİYA -------------------------------------------------- İslamtimes- Neçə gün öncə qanunvericiliyə müvafiq dəyişikliklərin edilməsi təşəbbüsü ilə “Patriotlar alyansı” fraksiyasının üzvü Emzar Kvitsiani çıxış edib. Text : "Neə gn ncə qanunvericiliyə mvafiq dəyişikliklərin edilməsi təşəbbs ilə Patriotlar alyansı fraksiyasının zv Emzar Kvitsiani ıxış edib. Onun verdiyi təklifə əsasən, Grcstanda ictimai yerlətdə adra (arşab) və niqabdan istifadənin qadağan olunmalı və əməl etməyənlərin isə pulla cərimələnməlidir. Bəzi Avropa lkələrindən təsirlənib əssasız arqumentlər gətirən bu şəxs bilməlidir ki: Yaradanın əmri olan rtnmək tək İslamda deyil btn dinlərdə mvcuddur. adraya bənzər geyim tərzinə elə xristian və yəhudi dinlərində də rast gəlinir. Parlamentin qanun qəbul edib tək bir dində olan rtk tərzinə qadağa qoyması necə haqlı hesab oluna bilər? Grcstana yaxın lkələr vətəndaşlarının və lkədə qonaq olan turistlərin byk bir hissəsi msəlmandır. Onların qadınlarının da məyyən hissəsinin geyim formasında niqab və adra vardır. adraya qadağa qoyulduğu zaman lkə onların inanc və şəxsi seim hquqlarını pozmuş olmazmı? Bir halda ki, lkəmizdə aıq-saıq gəzənlərə sərbəstlik hququ tanınıb. Kəlağayının, yaylığın, rpəyin, yemşəyin, baş rtynn mvcud olduğunu lkəmiz yeni kəşf etmir. Bu ta qədimdən ana-nənələrimizin geyim tərzində rast gəlinilibdir. Bir zamanlar sovetlər dvrndə cəhalət kimi təqdim olunaraq, tənqid edib mbarizə apardılar. İndi isə demokratik, din və vicdan azadlığının hkm srdy lkədə belə qanun qəbul olunarsa insan haqlarından sz gedə bilərmi? Marixuananın leqallaşmasını tələb edən belə bir şuar deyirdi: Mənim bədənim mənə aiddir . Bu məsələdə həmin şar aıq-saıq olmağa keərli olduğu halda rtnənlərə nədən şamil olmur? Biz demirik İslamda qadınların adra geyməsi və niqablı olması qəti şərtdir. Qadın n vacib olan - hicab şərtlərinə cavab verən libas geyinməkdir. Hicab qadının rtnməsi vacib olan btn bədən zvlərini tam rtməli, şəffaf olmamalı, bədənə kip yapışacaq dərəcədə dar olmamalı və nəzər-diqqəti cəlb edəcək qədər əlvan və cəlbedici olmamalıdır. Bu şərtlərə cavab verən hər cr geyim şəriətdə məqbuldur. Lakin ziyarətgahlarda, ibadət yerlərində və xsusi mərasimlərdə adradan istifadə olunur. Bəzən də məyyən xanımlar yuxarıda sadaladığımız şərtlərə ən kamil şəkildə cavab verən libas nv adra olduğunu dşnb ona stnlk verirlər. Əgər bir insan hesab edirsə ki, o, hicablı olmaq n adrada gəzməlidir, bu, onun hququdur. Hicab bizim İslam dinimizdən irəli gələn, bizim inancımıza daxil şərtlərdən biridir. Ona grə də hicaba qarşı hər hansı təzyiqləri normal hesab edə bilmərik. Tolerantlığın hakim olduğu dvlətimizdən bu olduqca həssas məsələdə diqqətli olmasına, msəlman xanımların inanc və seimlərinə hrmətlə yanaşmasına və lkə parlamentini hicabın bu nvnə qadağa ilə bağlı qanunun qəbul etməməsinə ağırırıq." Ramin İgidov Grcstan Msəlmanları İdarəsinin Şeyxi