اسلام تايمز 2 بهمن 1400 ساعت 8:39 https://www.islamtimes.org/fa/news/974388/جهان-پر-نفاق-امروز-حتی-کشتار-کودکان-یمنی-بیانیه-هم-صادر-نمی-شود -------------------------------------------------- «حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در گفتگو با «اسلام تایمز»: عنوان : در جهان پر از نفاق امروز حتی برای کشتار کودکان یمنی بیانیه هم صادر نمی شود! -------------------------------------------------- اسلام تایمز: «حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن با انتقاد از مواضع برخی از کشورهای منطقه و عربی که تحت تاثیر هیمنه ی آمریکا و نمایندگان خبیث آنان یعنی عربستان و امارات مواضعی خجالت آور در قبال کشتار یمن اتخاذ می کنند، گفت: در جهان پر از نفاق امروز کودکان یمنی مستحق آن نیستند که برای محکومیت کشتار آنان حتی بیانیه ای هم صادر شود! متن : به گزارش اسلام تایمز، حمله  و تجاوز به یمن و در پی آن کشتار زنان و کودک بیگناه یمن درحالی این روزها در حال وقوع است که همه ی مدعیان حقوق بشر سکوت اختیار کرده اند. «حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن درباره ی تعامل سازمان ملل متحد و برخی از کشورها در قبال پاسخ نظامی یمن به ائتلاف متجاوز گفت: ما به این بیانیه های که دائما در محکومیت یمن آن هم در زمانیکه به تجاوزهای کشورهای متخاصم جواب می دهد حتی پاسخی ساده توجه نمی کنیم، به ویژه که ما در عصر هیمنه و تسلط آمریکا و نفوذ پول کشورهای حاشیه ی خلیج فارس بر برخی از رژیم ها در منطقه زندگی می کنیم. این عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن ادامه داد: این کشورها باید خوب این موضوع را درک کنند و بفهمند خطر امروز به علت سیاست های تهاجمی آمریکا که توسط دو رژیم عربستان و امارات پیاده می شود، در منطقه در حال تشدید است  و تا زمانیکه کمک هایشان به متجاوزان علیه مردم یمن ادامه دار باشد، شاید این خطر کل منطقه را در بر بگیرد.  «حزام الاسد» تصریح کرد: این یک تناقض آشکار است که می بینیم برخی از کشورهایی که در آتش دو رژیم وهابی تکفیری مرتبط با رژیم غاصب صهیونیستی یعنی عربستان و امارات سوختند همچنان مواضعی خجالت آور و در حمایت از جلادن علیه قربانیان اتخاذ می کنند.   وی در پاسخ به این پرسش که سازمان های مدعی حقوق بشر چشمانش را در برابر کشتار کودکان بیگناه یمن بسته اند گویی که هیچ اتفاقی در یمن علیه کودکان مظلوم رخ نمی دهد؟ گفت: این برای این است که ملت ما هیچ پولی ندارد که به آنان بدهند بلکه ما اعتماد و تکیه مان به خداوند بلندمرتبه و عدالتی است که در این مسئله وجود دارد، مردم یمن مردمی با عزت و کرامت هستند و دشمن ما همان آمریکایی است که بر مواضع و سیاست های کشورها و سازمان های بین المللی تسلط دارد به همین خاطر کودکان ما که اجسادشان در زیر آوارهای منازلشان تکه تکه شده است، (متاسفانه) در نظر جهان منافق امروز مستحق آن نیستند که حتی بیانیه هایی در جهت محکومیت این جنایتی که در حقشان در حال وقوع است، صادر شود!    گفت و گو: معصومه فروزان