اسلام تايمز 25 دی 1397 ساعت 11:41 https://www.islamtimes.org/fa/gallery/772184/1/عکس-گرسنگان-پاریس -------------------------------------------------- سرمایه داری و پیشرفت؛ عنوان : عکس/ گرسنگان پاریس -------------------------------------------------- اسلام تایمز: این تصاویر نشان دهنده وجود فقر در کشوری است که از قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان قلمداد می شود و به هشت کشور صنعتی تعلق دارد. متن : به گزارش اسلام تایمز، تصاویر نشان دهنده وجود فقر در کشوری است که از قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان قلمداد می شود و به هشت کشور صنعتی تعلق دارد.