اسلام تايمز 28 دی 1400 ساعت 10:22 https://www.islamtimes.org/fa/article/974216/مبانی-فقهی-مقاومت-مسلحانه -------------------------------------------------- عنوان : مبانی فقهی مقاومت مسلحانه -------------------------------------------------- اسلام تایمز: فقه حکومتی به منظور پاسخگویی به ابعاد مختللف نیاز های بشری تاسیس شده است که از جمله آن جهاد و دفاع در برابر اشغالگری خارجی می باشد... متن : برای دریافت متن کامل مقاله کلیک کنید   نویسندگان: محمدمهدی آصفی محمد غروی نائینی منبع: اندیشه تقریب تابستان 1388 شماره 19