Islam Times 8 Aug 2018 162018000000Wed, 08 Aug 2018 16:47:08 -0400 16:47 https://www.islamtimes.org/az/video/743321/islamda-yeni-radikal-və-liberal-cərəyanlarin-formalaşma-səbəbi-2-ci-hissə -------------------------------------------------- Title : İSLAMDA YENİ RADİKAL VƏ LİBERAL CƏRƏYANLARIN FORMALAŞMA SƏBƏBİ- 2 ci hissə Orxan Məmmədov -------------------------------------------------- Text :