Islam Times 17 Oct 2018 162018000000Wed, 17 Oct 2018 16:49:39 -0400 16:49 https://www.islamtimes.org/az/article/756408/imam-hüseynin-ə-hərəmini-ziyarət-etməyin-bərəkətləri -------------------------------------------------- Title : İmam Hüseynin (ə) hərəmini ziyarət etməyin bərəkətləri -------------------------------------------------- İslamtimes - Həzrət Sadiq (ə) başqa yerdə buyurur: “Allah, İmam Hüseynin (ə) qətl olunmasının əvəzində imaməti – onun zürrəsində, şəfanı – türbətində, hərəminin kənarında edilən duaları – qəbul olunmuşlardan qərar vermişdir. Ziyarət edənlərin zamanı ömürlərindən hesab olunmaz”. Text : İmam Hseyn (ə) Seyyidş-şhədadır və onun hərəmini ziyarət etmək ox byk savab və bərəkətə malikdir. Ona grə də qalan Məsum İmamlar (ə) z davamılarını davamlı olaraq İmam Hseyni (ə) ziyarət etməyə təşviq etmiş və bu ziyarətin bərəkətlərindən bəhs etmişdilər. Bu mqəddəs məkanı ziyarət etməyin gətirdiyi bərəkətlər ilə tanış olaq: 1. İnsana gc verər. Hər kim bu hərəmi ziyarət edər, İmamın (ə) əkdiyi o əziyyət və zlmləri gzn qarşısında canlandırar, istər-istəməz ruhiyyəsi dəyişər və imanına təsir qoyar. Onda şəhadət ruhiyyəsi artar və zlmlə mbarizə etmək n zn məcbur bilər. 2. İlahi mələklərin nazil olduğu məkandır. İmam Sadiq (ə) buyurur: İmam Hseyn (ə) qəbri ilə səma arasındakı yer İlahi mələklərin gəlib-getdiyi ərazidir . Başqa yerdə buyurur: O, behişt bağlarındandır. Mələklərin səmaya qalxdığı yerdir. Elə bir yaxın mələk və mursəl peyğəmbər (ə) yoxdur ki, Allahdan onu ziyarət etməsini istəməsin. Ona grə də bir dəstə enən zaman, bir dəstə gyə qalxar . 3. Namaz qəbul olar. Əgər zəvvar İmamı (ə) tanıyan halda, ixlasla İmamı (ə) ziyarət edərsə və namaz qılarsa Allah Təala tərəfindən qəbul olar. İmam Sadiq (ə) bu haqda buyurur: Allah Təala namazının əcrini, onun qəbul olunmasında qərar vermişdir . 4. Namaz btov qılınar. İmam Sadiq (ə) buyurur: Namaz drd məkanda btov qılınar: 1. Məscidul-Həramda. 2. Məscidul-Rəsulda (s). 3. Kufə məscidində. 4. İmam Hseynin (ə) hərəmində . 5. Hacət və dualar yerinə yetər. İmam Sadiq (ə) buyurur: Hər kim İmam Hseynin (ə) qəbrinin kənarında iki rkət namaz qılar, Allahdan bir şey istəməz, məgər o halda ki, ona əta olunar . Həzrət Sadiq (ə) başqa yerdə buyurur: Allah, İmam Hseynin (ə) qətl olunmasının əvəzində imaməti onun zrrəsində, şəfanı trbətində, hərəminin kənarında edilən duaları qəbul olunmuşlardan qərar vermişdir. Ziyarət edənlərin zamanı mrlərindən hesab olunmaz . (İslami saytlara istinadən)