Islam Times 16 May 2009 102009000000Sat, 16 May 2009 10:55:48 -0400 10:55 https://www.islamtimes.org/az/fori_news/5020/israil-prezidentinin-azərbaycana-gəlişi-necə-olacaq -------------------------------------------------- Meşəyə insan gəlir?! Title : İSRAIL PREZIDENTININ AZƏRBAYCANA GƏLIŞI NECƏ OLACAQ?! Ramin Bayramov -------------------------------------------------- İsrail prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri ilə bağlı xəbərlər yayılmaqdadır. Artıq onun gəlişini tənqid və təqdir edənlər də öz fikirlərini önə çəkirlər. Text : Əlbəttə ki, tənqid edənlərinin dəlilləri bu lkənin terror və cinayət xəmiri ilə yoğrulmasına, İslam dnyasına dşmən və qənim kəsildiyinə grədir. Vəfa Quluzadə 1nyus saytına msahibəsində səfərə msbət mnasibət bildirərək, bu məsələyə toxunub. Onun szlərinə grə: "İsrail prezidentinin Azərbaycana səfəri İrana Ermənistanla əlaqələrinə grə yaxşı cavabdır". Lakin maraqlı məqama diqqətinizi ynəltmək istəyirəm, grəsən Talmuddan ruh alan sionizmin sadiq qulu olan Peres bizlərə hansı gzlə baxacaq? Axı İsrailin əsas kitabları sayılan Talmud və digərlərində qeyri yəhudi insan deyil. İndi isə onların qeyri yəhudilərə mnasibəti barədə dəlillərimizi təqdim edirik: Yəhudilik və onun tarixi” kitabında yazılır: Qalaxaya grə (Tamudda yığılmış yəhudi mətləbləri) insan” sz ancaq yəhudilərə aiddir”. Orda deyilir: Yalnız və yalnız yəhudilər Adəm vladlarıdır, qeyri millətlər Adəm vladları deyillər! (bu sitatı Şaxak Yəhudi ensiklopediyasından gtrb). Orda yenə deyilir: Qeyri yəhudini ldrmş yəhudi ancaq gylərdə sorğu-sual olunacaq, amma bunu z əli ilə etməsə ona sorğu-sual yoxdur!”. Şaxak həmən ensiklopediyadan başqa məlumatlarda əldə edib: Qeyri yəhudini lmdən xilas etmək qadağandır!” (Ona grə sionist əsgərləri yaralanmış fələstin əsgərlərinə tərəf gələn təcili tibbi yardım maşınlarını onlara tərəf buraxmır və sionist zindanlarında minlərlə fələstinli əsirlərə he bir tibbi yardım gstərmirlər) Talmud kitabında və Qalaxa qanunlarına mraciət etsək grərik ki: Qeyri yəhudi cismi ulaq (uzun qulaq) cismidir!” Bunu Şaxak Talmud ensiklopediyadakı Qeyri yəhudilər” blməsindən əldə edib. Yenə orda deyilir ki: Qeyri yəhudilərdə ruh olmur!” Hətta digər kitablarında da belə cmlələr işlədilir. Kisur ulxan Arux kitabında (38-ci bənddə) qeyri yəhudinin rəyini, suyunu imək qəti qadağandır. nki bu kitaba grə də qeyri yəhudi insan deyil. Bəziləri isə deyə bilərlər Peres he Talmudu oxuyub, bəlkə xəbəri yoxdur. Bu sz deyənlər n də aşağıda dəlil gətirmişəm.... İstifadə edilən mənbələr: Rusiyatalk araşdırma saytı, İstok yəhudi mənbəyi, s-Mahat araşdrıma saytı, Peresin Talmudu yrənməsi.