اسلام تايمز 28 بهمن 1398 ساعت 9:34 https://www.islamtimes.org/fa/article/844997/اینفوگرافیک-ترورهای-آمریکایی -------------------------------------------------- عنوان : اینفوگرافیک/ ترورهای آمریکایی -------------------------------------------------- اسلام تایمز: آمریکا نیز در طول تاریخ با اهداف مختلف همچون براندازی دولت ها و یا ایجاد دستاویز برای آغاز جنگ، به اقدامات تروریستی در کشورهای مختلف دست زده است، لذا مدعیان حقوق بشر با ایجاد خسارت های گوناگون خود از ناقضان اصلی حقوق بشر هستند. متن : به گزارش اسلام تایمز، به نقل از اینفونگاره | ترور، ابزار کارآمد سیاست است؛ زیرا تمدن یهودی پروتستانی غرب که طبق اصل هدف وسیله را توجیه می کند عمل می نماید، فارغ از هرگونه محدودیتهای اخلاقی، آن را به صورت گسترده و در شرایطی که از انتقام ترسی نداشته باشد، علیه دشمنان ضعیف تر به کار میگیرد. آمریکا نیز در طول تاریخ با اهداف مختلف همچون براندازی دولت ها و یا ایجاد دستاویز برای آغاز جنگ، به اقدامات تروریستی در کشورهای مختلف دست زده است، لذا مدعیان حقوق بشر با ایجاد خسارت های گوناگون خود از ناقضان اصلی حقوق بشر هستند. آنچه در اینفوگرافیک زیر مشاهده می کنید گذری بر برخی ترورهای آمریکایی می باشد که به همت مرکز تخصصی اینفو نگاره تبیین و تولید شده است. اینفوگرافیک