Islam Times 2 Jul 2019 162019000000Tue, 02 Jul 2019 16:04:14 -0400 16:04 https://www.islamtimes.org/az/news/802696/həqiqi-əhli-beyt-ə-davamçılarının-hansı-nişanələri-var -------------------------------------------------- Title : Həqiqi Əhli-Beyt (ə) davamçılarının hansı nişanələri var? -------------------------------------------------- İslamtimes - Ey Cabir! Allaha and olsun ki, təqvadan başqası ilə heç kəs Allaha yaxın ola bilməz. Cəhənnəm atəşindən bəraət bizim ixtiyarımızda deyildir. Heç kəsin Allah üzərində hüccəti yoxdur. Text : Əhli-Beyt (ə) davamısı o kəsə deyilir ki, İmam Əlinin (ə) və onun 11 vladının imamət missiyasına iman gətirər və onların vilayətini qəbul edər. Ancaq bunu da unutmaq lazım deyildir ki, sadəcə imana malik olmaq, insanı Əhli-Beyt (ə) davamısı etməz. Bu szn iində əməli iman gizlənmişdir. Əgər insan imanı əməldə bruzə verməzsə, onun imanı həqiqi olmaz. Həqiqi Əhli-Beyt (ə) davamılarını tanımaq n Məsumların (ə) hədislərinə mraciət edək. Cabir İmam Baqirdən (ə) nəql edir ki, buyurub: Ey Cabir! Əhli-Beyt (ə) davamısı olmaq n elə bu kifayətdirmi ki, deyər: Əhli-Beyti (ə) sevirəm? . Allaha and olsun ki, bizim davamımız o kəsdir ki, təqvalı olsun və Allaha itaət etsin. Ey Cabir! Bizim davamılarımız bu sifətlərlə tanınarlar: təvazkarlıq, ibadətdə mti olmaq, əmanətdarlıq, Allahı oxlu yada salıb zikr etmək, oruc tutmaq, namaz, ata və anaya ehsan etmək, yoxsul qonşusunun, yetim və borclu olanların halına yetişmək, doğru danışmaq. Bizim davamılarımız tayfalarının əmin insanı olublar . Cabir soruşur: Ya ibni Rəsulallah! Bu zamanda belə insanları mşahidə etmirəm . Həzrət (ə) buyurur: Ey Cabir! O tərəf və bu tərəfə getmə. Məgər bu qədər kifayətdirmi ki, kimsə desin: Mən Əlini (ə) sevirəm. Onun vilayətini qəbul edirəm , ancaq Əlinin (ə) əməlinə malik olmasın? Əgər desə ki, Peyğəmbəri (s) sevirəm, halbuki Peyğəmbər (s) Əlidən (ə) stndr və Peyğəmbər (s) snnətinin ardıcılı olmaz və o Həzrətin snnətinə əməl etməz məgər Peyğəmbərin (s) sevgisinin onun n faydası olarmı? Ona grə də Allahdan qorxun. Saleh əməl yerinə yetirin. Allah yanında ən sevimli kəs o insandır ki, ən təqvalı və ən mtidir. Ey Cabir! Allaha and olsun ki, təqvadan başqası ilə he kəs Allaha yaxın ola bilməz. Cəhənnəm atəşindən bəraət bizim ixtiyarımızda deyildir. He kəsin Allah zərində hccəti yoxdur. O kəs ki, Allahın mtisi olar bizim dostumuzdur. Hər kim Allahın əmrinə syan edər bizim dşmənimizdir. He kəs bizim vilayətimizə atmaz, məgər saleh əməl və təqva vasitəsilə . (Həvzəh)