Islam Times 12 Dec 2014 112014000000Fri, 12 Dec 2014 11:19:07 -0500 11:19 https://www.islamtimes.org/az/news/425145/kərbalada-təhlükəsizlik-tədbirləri-gücləndirilib -------------------------------------------------- Title : Kərbalada təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib -------------------------------------------------- IslamTimes - Ziyarətlə əlaqədar ölkədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Text : İraqın Kərbala şəhərində msəlmanların ktləvi ziyarətləri ilə bağlı təhlkəsizlik tədbirləri gcləndirilib. Asayiş keşikiləri bildiriblər ki, onlar zəvvarların təhlkəsizliyini canları bahasına olsa belə təmin etməyə alışacaqlar. Zəvvarları qorumaq borcumuzdur. Təhlkəsizliyi polis və hərbi patrullar birgə şəkildə qoruyur. Btn dini ayinlər yerinə yetirilənə qədər burada asayışa nəzarət edəcəyik” deyə keşikilərdən biri qeyd edib. Ekstirmistlərin təhdidlərinə baxmayaraq bu gn Kərbəladayıq. Belə demək olarsa terrorizmə sinə gəlmişik. Allaha şkrlər olsun ki, başımıza he bir iş gəlməyib” zəvvarlardan biri bildirir. Bu il regiondan, o cmlədən İran, Azərbaycan kimi lkələrdən Kərbəla ziyarətinə gələnlərin sayı son dərəcə yksək olub. Rəsmilərə grə, artıq ziyarət məqsədilə lkə sərhədini 200 mindən ox zəvvar keib. Xaricdən gələn şiələrin artımına, İranlı zəvvarlar n viza rsumlarının ləğv olunması təsir gstərib.