Islam Times 28 Jun 2013 122013000000Fri, 28 Jun 2013 12:11:28 -0400 12:11 https://www.islamtimes.org/az/article/277528/bizə-olan-nifrətinizn-səbəbini-bilirik -------------------------------------------------- Title : Bizə olan nifrətinizn səbəbini bilirik -------------------------------------------------- İslamtimes - Hacı Tale Bağırzadə Kürdəxanı, istintaq təcridxanası Text : Məlum oldu ki, istintaq mənə əlavə ittihamı Dini Qurumlarla İş zrə Dvlət Komitəsinin əli ilə vermək istəyir. Komitə sədri Elşad İsgəndərovun son aıqlamaları da nəzərə alaraq, artıq bunlara cavab vermək məcburiyyətindəyəm. Biz suallarımızı hquqla nvanlayırıq Elşad İsgəndərov bildirir ki, dinlə bağlı uşaqlıqdan nəyisə yrtmək dz deyil. Biz Elşad İsgəndərova suallarımızı hquqla nvanlayırıq. Azərbaycan Respublikasının Qoşulduğu Uşaq Hquqları haqqında” Konvensiyanın 14-c maddəsi: 1. İştirakı dvlətlər uşağın fikir, vicdan və din azadlığına hrmət bəsləyirlər; 2. İştirakı dvlətlər valideynlərin və mvafiq hallarda qanuni qəyyumların uşağın hququnun həyata keirilməsində uşağa onun inkişaf etməkdə olan qabiliyyəti ilə uzlaşan metodlarla rəhbərlik etmək hquqlarına və vəzifələrinə hrmət bəsləyirlər; 3. z dininə və ya məzhəbinə etiqad etmək azadlığına yalnız elə məhdudiyyətlər qoyula bilər ki, onlar qanunla məyyən edilmişdir və dvlət təhlkəsizliyinin, ictimai qaydanın, əhalinin mənəviyyatının və sağlamlığının qorunması və ya digər şəxslərin əsas hquq və azadlıqlarının mdafiəsi n zəruridir. Hicaba qanunla qadağa qoyulubmu?! O hansı qanundur?! Maddə 29. 1.İştirakı dvlətlər razılaşırlar ki, uşağın təhsili aşağıdakılara ynəldilməlidir: a) uşağın şəxsiyyətinin, istedadının, əqli və fiziki qabiliyyətinin ən tam həcmdə inkişaf etdirilməsinə; b) insan hquqlarına və əsas azadlıqlara, habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsində bəyan olunmuş prinsiplərə hrmətin tərbiyə edilməsinə; c) uşağın valideynlərinə, onun mədəni zgrlynə, dilinə və dəyərlərinə, uşağın yaşadığı lkənin və mənşəcə mənsub olduğu lkənin milli dəyərlərinə, z sivilizasiyasından fərqlənən sivilizasiyalara hrmətin tərbiyə edilməsinə; d) anlaşma, slh, dzmlk, kişilərlə qadınların hquq bərabərliyi və btn xalqlar, etnik, milli və dini qruplar arasında, habelə yerli əhali sırasından olan şəxslər arasında dostluq ruhunda uşağın azad cəmiyyətdə şurlu həyata hazırlanmasına; Cənab İsgəndərov, bu normalara əməl olunurmu? Hicab qadağası bu normaların pozulması demək deyilmi? Və nəhayət, dvlət bu yazılanlara niyə əməl etmir?! Uşaq Hquqları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun 14-c maddəsi: Hər bir uşağın vicdan, fikir və sz azadlığı vardır. Valideynlər, digər şəxslər və dvlət orqanları uşağın vicdan, fikir və sz azadlığına hrmətlə yanaşmalıdırlar. Uşağın səhhətinə zərərli təsir gstərən dini ayinlərin icrasına cəlb edilməsi qadağandır. Hicab dini ayin olaraq uşağın səhhətinə zərərli təsir gstərirmi?! Cənab İsgəndərov, buna nə deyirsiniz?! Mrtəd kimdir? Dini baxımdan 9 yaşından qız uşaqlarının hicab bağlamaları fərzdir. Sizin aıqlaramaranız birbaşa Allahın əmrinə ziddir. Dini ayinlərdən olan hicabın əleyhinə ıxmaq islam nqteyi-nəzərdən dindən ıxmaq hesab olunur. Siz elə dşnrsnz ki, yalnız Əkrəm Əylislini mrtəd elan edə birəsiniz. Halbuki, Əkrəm Əylisli qəhrəmanının” vasitəsi ilə z fikirlərinin qələmə almışdır, bu rejim isə z əməli, z hərəkətləri ilə zn mrtəd etmişdir! znzə lazım olanda dindən siyasi alət kimi istifadə edirsiniz, başqalarına isə dini siyasiləşdirməyin deyirsiniz. znzə lazım olanda, siyasi opponentləri vurmaq n donuz əti haramdır” bildirib, hicaba gəlincə dnyəvi dvlət adı ilə kənara durursunuz? Bunu hara yazaq cənab İsgəndərov?! Nifrətinizn səbəbini bilirik Bizə olan nifrətinizin səbəbini bilirik. Rejim tərəfindən Sizə tapşırılan missiyanı yerinə yetirilməsinə imkan vermədik. Missiya ondan ibarət idi ki, bir neə ildir ki, rejimin yırtılmış dini” maskasını bərpa etməyə imkan vermədik və imkan verməyəcəyik İnşAllah! Bizi həbs etməklə yırtılmış maskaları rahatlıqla tikilməsini gman etməyin! 4) Dindən kim alət kimi istifadə edir?: Həqiqətdə təmsil etdiyiniz rejim dindən alət kimi istifadə edir. Bir cmlə ilə szm sbuta yetiririəm. ”Donuz əti yemək haram”, Qumar oynamaq, şərab imək, xalqın malını talan etmək halaldır?!”. Sizə, cənab İsgəndərov, Həzrət Əlinin (ə) Nəhcl Bəlağə” kitabında dvlət ayinlərinin icrası mvzusunda olan Malik ibn Əştərə” olan əhdnaməsini oxumağı tvsiyə edirəm. Onu da qeyd edim ki, dinin siyasətdən ayrı olması fikrinin kkndə zalım rejimlərin, qəsbkar insanların z hkmdlaranlığını saxlamaq niyyəti dayanır. nki dinin siyasəti birinci nvbədə cəmiyyətdə ədalətin bərqərar olması, insanların hquqlarının bəradər şəkildə qorunması, zlmn kknn kəsilməsi və s. dayanır. Hicablı bacılarımdan zr istəyirəm Siz iki ildən oxdur ki, konstitusion hquqlarından məhrum olan hicablı bacılarımızdan və onların valideynlərindən zr istəmək əvəzinə onlara mdrik” kimi mraciət edib dindən ıxmağa dəvət edirsiniz ki: uşaqları hicabsız məktəblərə buraxın”. Szmn sonunda zmn və zindanda olan qardaşlarımın adından hicablı bacılarımızdan bu problemi indiyə qədər həll edə bilmədiyimizə grə zr istəyirəm və əmin edirəm ki, pozulmuş hquqlarınız mtləq bərpa olunacaq!