اسلام تايمز 8 آذر 1400 ساعت 13:50 https://www.islamtimes.org/fa/article/966001/چرا-آمریکا-افتادید -------------------------------------------------- عنوان : چرا با آمریکا در افتادید؟ -------------------------------------------------- اسلام تایمز: ما می دانیم که در افتادن با آمریکا و همه قدرت ها این توابع را دارد، لکن این اشکالی است که این آقایان باید به خود پیغمبر بکنند که چرا با «ابوسفیان» ها درافتادی تا عمویت را بکشند؟ متن : امام خمینی ره: اگر آقایان توقع دارند که خوب شما چرا با آمریکا در افتادید که این جنگ ها واقع بشود و این بساط بشود، ما می دانیم که در افتادن با آمریکا و همه قدرت ها این توابع را دارد، لکن این اشکالی است که این آقایان باید به خود پیغمبر بکنند که چرا با «ابوسفیان» ها درافتادی تا عمویت را بکشند؟ تا آن افراد به آن بزرگی را بکشند؟ خوب، تو هم تسلیم می شدی تا آنها [کشته نشوند] گوشه خانه ات می نشستی! به امیرالمومنین هم این اشکال وارد است.   صحیفه امام؛ ج۱۷؛ ص۱۶۹ | جماران؛ ۲ دی ۱۳۶۱