{ADVERTISE_DOC_LOCATION_5_BLOCK}

Send to a Friend

(( Prancis Marah Atas Pernyataan Menteri Pakistan 'Tindakan Macron terhadap Muslimes' seperti Perlakuan Nazi terhadap Orang Yahudi ))