آمار نظرات
كدام طرح را براي حل بحران غزه مناسب‌تر مي‌دانيد؟
طرح مصر
% ۰
طرح تركيه
% ۰
جمع کل: ۰ رأی

پیشنهاد ما